Select Page

Course Materials

Niniejsza „instrukcja obsługi szczeniaka” jest zbiorem najważniejszych wskazówek dla nowych właścicieli. Jest to krótki instruktaż odnośnie tematów, na które będziemy rozmawiać podczas naszego spotkania. Zawiera on głównie informacje nt. zachowań psów, unikania ich oraz radzenia sobie z nimi.